top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

"Samhällets Viktökning: Hur Våra Vanor och Miljö Driver Fetmaepidemin"

Body mass index, BMI, hos vuxna (18–65 år) ökar stadigt. Detta betyder att övervikt och fetma blir allt vanligare och att folk generellt blir tyngre. Även om det finns skillnader mellan olika grupper, pekar den generella ökningen på att samhällsförändringar spelar en stor roll.


BMI kan ge en bra bild av hur samhället påverkar fysisk aktivitet och matvanor, till exempel genom tillgång till aktiv transport och hälsosamma livsmedel. Det kan också visa hur tillgänglig vård och behandling för övervikt och fetma är.


Rapporten riktar sig till folkhälsosamordnare, strateger, beslutsfattare på olika nivåer samt yrkesverksamma och forskare med fokus på levnadsvanor och samhälleliga förutsättningar.

Comments


bottom of page