top of page
obesitas

Ta kontroll över din fetma 
med modern medicinering
Börja kostnadsfritt idag

DIGITAL VÅRDGIVARE

Kostnadsfri rådgivning för medicinering

Privata läkare som hjälper människor med övervikt kan ge snabb hjälp med olika medicinska behandlingar. 
Privat vård kan erbjuda snabbare, mer specialiserad och individanpassad vård med högkvalitativ rådgivning och moderna behandlingsmetoder, vilket kan bidra till att förbättra hälsa genom effektiv viktkontroll
fetma
bli smal idag

BMI

Har du obesitas?

Obesitas är en kronisk sjukdom enligt folkhälosmyndigheten. Obesitas kan diagnostiseras genom att mäta Body Mass Index (BMI), midjeomkrets eller kroppsfettprocent samt genom att bedöma hälsorisker relaterade till fetma, med en BMI över 30. En midjeomkrets över 88 cm för kvinnor eller över 102 cm för män indikerar ökad risk.

Det är viktigt att konsultera en läkare för en korrekt bedömning. BMI-måttet används både för att bedöma hur mycket övervikt du har och för att se hur övervikten förändras över tid, alltså om den ökar eller minskar.
1177 obesitas
yasen

MEDICINERING

Nya moderna mediciner

I EU finns idag fyra godkända läkemedel mot Obesitas; orlistat, liraglutid, naltrexon/bupropion och semaglutid. Läkemedlen (GLP-1) efterliknar och aktiverar kroppens naturliga hormoner som får dig att snabbare känna dig mätt under längre tid. Att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt innebär minskad risk för kroniska sjukdomar och förbättrar den allmänna hälsan.

 

GLP-1 Glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) är ett naturligt hormon som hjälper till att upprätthålla normala blodsockernivåer genom att stimulera den endokrina delen av pankreas.

obesitaskollen

VÅRA EXPERTER PÅ OBESITAS

Medicinskt team

Obesitaskollens medicinska team består av läkare med lång erfarenhet och expertis inom obesitas och kardiovaskulära sjukdomar. 

 

Din hälsa är vår högsta prioritet och vi har arbetat hårt för att alltid kunna leverera den bästa vården för våra patienter. Varje patient har unika behov och utmaningar när det gäller viktminskning och hantering av obesitasrelaterade problem. Genom att erbjuda direktkontakt med våra läkare strävar vi efter att göra processen så enkel och tillgänglig som möjligt för patienten. Professionellt bemötande, respekt, att känna sig sedd och förstådd är viktigt för patientens resa till ett hälsosammare liv.

Bli smarare

HÄLSOKONTROLL 

Provtagning

För att säkerställa din hälsokontroll är aktuella blodprover obligatoriskt.
När du lämnat din hälsodeklaration, och fått den godkänd av en läkare får du en remiss till ett laboratorium. Dessa tester behövs för att skräddarsy din behandling. 


Vi hanterar allt digitalt för att göra processen så enkel som möjligt för dig. Det innebär att du inte behöver krångla med att skicka in några provsvar eller leta efter laboratorieresultat - vi tar hand om allt detta åt dig. Vi hanterar hela kedjan, från hälsokontroll till läkarbesök, behandling och uppföljning. Undrar du vilka prover vi behöver? klicka här: 

Vilka står bakom Obesitaskollen

Aceso Care

På Aceso Care brinner vi för att ge dig tillgång till den allra senaste inom hälsovård när det gäller nya mediciner och vetenskapliga framsteg.
Vi vill kunna erbjuda dig de verktyg och kunskap som du behöver för att ta kontroll över din hälsa och välmående. Obesitas är ett högt prioriterad område.

Återkommande frågor

Hur länge måste jag ta medicin mot obesitas?

Vi vet att fetma/obesitas är en kronisk sjukdom. Påbörjad behandling som avslutas innebär ofta att man återgår tillbaks till samma vikt som innan man började behandlingen. Våra kroppar börjar återigen sträva efter sin högsta vikt. Det är inte farligt att sluta ta medicinen och sedan börja om igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. Kanske har vissa av oss förändrat sin livsstil, lagt till mer motion eller förändrat sin kost. Vilket resulterar i att man når en energibalans när man når en normalvikt.

Vilka är biverkningarna?

 

Eftersom vi använder kroppens egna hormon, som endast modifierats för att inte brytas ner så snabbt, är biverkningarna få och milda. I de större studier som genomförts, är det relativt lika antal biverkningar mellan placebo och semaglutid. Biverkningarna är vanligast i början av behandlingen, vilket är anledningen till att vi gradvis ökar dosen. Vi kan uppleva illamående, gaser och diarré, lite magkatarr eller förstoppning men med stöd från en dietist brukar vi kunna undvika de flesta av dessa symtom.

Vilka kan få behandling hos oss på Obesitaskollen?

 

Alla mellan 18-75 år med ett BMI mer än 27 har möjlighet att få behandling. Besvara våra hälsofrågor för att se om du är lämplig för behandling hos oss. Vi tillhandahåller aldrig läkemedelsbehandling för gravida, ammande eller de som planerar att bli gravida inom 2 månader. De vanligaste läkemedlen förskrivs inte heller för vissa sjukdomar, såsom till exempel typ 1 diabetes m.fl.

Vilka kan få läkemedel mot övervikt hos oss på Obesitaskollen?

 

I nuläget finns det fyra läkemedel som är godkända för behandling av övervikt hos vuxna i Sverige/EU.
Dessa läkemedel rekommenderas vid fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) eller övervikt (BMI ≥ 27 kg/m2) om det föreligger komplikationer eller riskfaktorer. Riskfaktorer inkluderar högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapnésyndrom.

Kan jag få behandling om jag tidigare varit överviktig men nu har en normalvikt enligt BMI?

 

Läkemedel kan användas för att upprätthålla en viktnedgång, såsom för de som tidigare har lidit av svår fetma och lyckats gå ner i vikt, antingen genom egna ansträngningar med diet eller genom fetmaoperation. Dessa läkemedel kan också vara ett alternativ för dem som använt andra metoder och uppnått en signifikant viktnedgång.

folkhälsomyndigheten obesitas
Ta tag i din övervikt
Karolinska obesitas
Övervikt och medicinsk viktnedgång
bottom of page