top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Privacy Policy

Integritetspolicy för Obesitaskollen

Denna integritetspolicy förklarar hur Obesitaskollen samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från användare av vår webbplats och tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information från dig när du frivilligt tillhandahåller den, till exempel när du registrerar dig för ett konto, använder våra tjänster, eller kontaktar oss med förfrågningar. Den personliga informationen vi samlar in kan inkludera, men är inte begränsad till:

- Namn
- E-postadress
- Ålder
- Kön
- Vikt och längd
- Hälsodata såsom medicinsk historik, viktdata och andra relevanta hälsoindikatorer
- Biometriska data såsom BMI (Body Mass Index) och andra mätningar relaterade till kroppskomposition

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, anpassa din upplevelse och för att uppfylla lagliga skyldigheter. Vi använder också aggregerade och anonymiserade data för att analysera användarbeteenden och för att förbättra vår webbplats och tjänster.

Delning av personlig information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall som beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt tillämplig lagstiftning. Vi kan dock dela din information med myndigheter eller andra parter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att upprätthålla lagliga processer.

Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstöring. Vi begränsar också åtkomsten till din personliga information endast till de anställda och tjänsteleverantörer som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter relaterade till din personliga information, inklusive rätten att begära tillgång till, korrigering av eller radering av din information. Du har också rätt att motsätta dig viss användning av din information och att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och du kommer att informeras om väsentliga förändringar genom e-post eller andra lämpliga meddelandemetoder.

Kontakt

Om du har frågor eller farhågor angående vår integritetspolicy eller vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss.


 
bottom of page