top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Obesitaskollen
En del av Aceso Care

Vi lever i en tid då utveckling och kunskap förnyas snabbt. Sedan pandemin har medicinering och hälsovård förändrats radikalt

Aceso Care är ett nyskapande företag som brinner för att främja moderna mediciner och den senaste vetenskapen inom hälso- och sjukvård. Med en passion för att förbättra människors liv strävar Aceso Care ständigt efter att introducera banbrytande behandlingar och terapier för att möta de mest utmanande hälsoproblemen.

Obesitas är en kronisk sjukdom som måste behandlas

Vårt uppdrag

Vid kärnan av AcesoCare´s uppdrag ligger en djup förståelse för att den medicinska världen ständigt utvecklas. Genom att omfamna ny teknik, forskning och innovation strävar företaget efter att ligga i framkant av medicinsk utveckling.

Aceso Care förstår att varje framsteg inom medicinsk vetenskap inte bara representerar en möjlighet till bättre behandlingar, utan också ett löfte om hopp för patienter som kämpar med olika hälsoutmaningar.

Obesitas vård med människan i centrum

Vad vi värdesätter

En viktig del av Aceso Care´s arbete är förståelsen för att samarbeta med ledande forskare, läkare och experter inom olika medicinska discipliner. Genom att bygga starka partnerskap kan företaget säkerställa att deras behandlingar är vetenskapligt robusta och kliniskt effektiva. Vår strävan är att ständigt söka samarbete.

Denna samverkan möjliggör också en snabbare och smidigare överföring av ny vetenskaplig kunskap från laboratoriet till patientens sängkant.

Fetma, Obesitas och medicinsk viktnedgång.

01

Säkerhet och integritet

För att skydda patienternas personliga information och integritet vidtar Aceso Care också strikta åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och efterlevnad av sekretesslagar och -föreskrifter. Detta innefattar säkra datalagringsmetoder, krypteringstekniker och åtkomstkontroller för att förhindra obehörig åtkomst till känslig information.

02

Transparans

Transparens är avgörande för förtroende inom medicinsk vård. Aceso Care prioriterar öppenhet genom att dela information om behandlingar, risker och resultat för att skapa tillit och förståelse mellan patienter och vårdenheterna. Detta främjar en öppen dialog och gör att patienterna känner sig mer delaktiga i sin egen vård.

03

Innovation & tillväxt

Tillväxt och innovation är kärnan i Aceso Cares strävan att förbättra medicinsk vård. Genom att ständigt söka nya metoder, teknologier och behandlingar arbetar företaget mot att erbjuda effektivare och mer avancerade lösningar för att möta patienternas behov. Denna passion för innovation möjliggör inte bara förbättrade resultat utan också nya möjligheter till helande och hälsa.

04

Team Work

Teamwork är hjärtat i Aceso Cares framgång. Genom att sammanföra olika kompetenser och perspektiv arbetar vi tillsammans för att skapa banbrytande medicinska lösningar och erbjuda optimal vård till varje individ.

05

Ett företag för alla

Aceso Care strävar efter att nå och betjäna olika samhällsgrupper, kulturer, språk och demografier. Vi erkänner att hälsa är universell och att varje individ förtjänar tillgång till vård som är kulturellt kompetent, språkligt tillgänglig och anpassad till deras unika behov. Genom att vara mångsidiga och inkluderande i vår tillgänglighet strävar vi efter att säkerställa att ingen lämnas utanför och att alla kan dra nytta av våra medicinska innovationer och tjänster.

06

Erfarenhet

Vår erfarenhet med läkare och specialister inom områdena kardiologi och obesitas är djupgående och mångfacetterad. Vi lever i ständigt lärande och söker ständigt samarbete med världsledande experter. Vårt mål är att utveckla och implementera effektiva behandlingsmetoder och program för att hantera hjärt-kärlsjukdomar och övervikt. Denna strävan för samverkan ger oss en unik inblick och expertis som vi använder för att skräddarsy våra medicinska lösningar och ge bästa möjliga vård till våra patienter.

Meet The Team

Legitimerad vårdpersonal

Läkare

Med ett välrenommerat läkarteam som har omfattande erfarenhet inom kardiologi och obesitas är Obesitaskollen och Aceso Care de självklara valen för din hälsorelaterade resa. Vi förstår att varje individ är unik och tar ett helhetsgrepp om varje patients behov och mål. Genom att integrera avancerad teknik med vår djupa förståelse för medicinska behov och patienters känslomässiga välbefinnande, strävar vi efter att inte bara behandla sjukdomar, utan att främja en hållbar hälsa på lång sikt.

Vår passion för att göra verklig skillnad i människors liv driver oss att kontinuerligt utforska nya metoder och forskningsrön för att förbättra våra patienters livskvalitet. Hos oss kan du vara säker på att du får den omsorgsfulla och erfarna supporten du behöver på din resa mot hälsa och välbefinnande.

Specialistläkare har rätt kompetens för obesitas

Vi arbetar med de bästa

Diet & Kost

Framstående dietister och experter inom kost och näring är specialiserade inom områden som kardiologi, obesitas och innovativ hälsosam livsstil.

 

Genom en banbrytande forskning strävar de efter att förbättra individens välbefinnande genom skräddarsydda näringsplaner och stöd för en hållbar hälsosam livsstil. Det är dessa som kompleterar vår verksamhet.

Övervikt och diet

De som ligger främst inom området

Obesitas

Vi vill samarbeta med de forskningsexperter som är banbrytande inom fältet, med fokus på att förstå orsakerna bakom obesitas och utveckla effektiva behandlingar.

Det gäller såväl experter & läkare så som forskare. Utveckligen går med en rasande fart och vår uppgift är att förse dig med det optimala.

Det är inte bara en "quickfix"

Livsstil

Livsstilsforskare som är tongivande inom sitt område och fokuserar på att förstå och utveckla effektiva strategier för att främja hälsosamma beteenden och livsstilar för att bekämpa obesitas. De ska vara en del av vårt erbjudande och har en viktig roll i att inte bara erbjuda en bra start, utan en hållbar livstil

Fysik

Träning och kondition

Det finns många experter inom fysisk träning och hälsa, men inte alla har kompetensen att skapa effektiva träningsprogram för att bekämpa övervikt och främja välbefinnande.
Vi rekommenderar de mest kvalificerade experterna med djup förståelse för obesitas, en sjukdom som kräver respektfull och kompetent behandling. Det är viktigt att ta itu med obesitas på ett adekvat sätt, eftersom det inte bara handlar om övervikt utan om en allvarlig sjukdom

Livsstil

Sömt och vila

Förutom medicinering, diet och träning så är sömn en avgörande faktor. Vår kropp fugerar i harmoni med alla dessa komponenter därför har vi valt att ständigt arbeta med sömn- och viloforskare som är banbrytande inom att förstå sambandet mellan sömn, vila och obesitas. Genom att utveckla effektiva strategier för att förbättra sömnkvaliteten och främja hälsosamma vilobeteenden bidrar de till kampen mot fetma.

Vi svarar i telefonen

Riktiga männsiskor som svarar

Vårt team av engagerade vårdpersonal strävar inte bara efter att behandla sjukdomar, utan att skapa meningsfulla och hållbara förändringar i människors liv. Vi är här för att lyssna, stödja och vägleda dig genom varje steg på din resa mot hälsa och välbefinnande, och tillsammans kämpar vi mot obesitas och en balanserad livsstil som stöder din långsiktiga hälsa.

bottom of page