top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Terms & Conditions

obesitaskollen.se är en tjänst av AcesoCare AB.

Villkor och bestämmelser gällande avtal om tjänster för Obesitakollen.se/AcesoCare

1. **Tillämpning**
Dessa villkor gäller mellan AcesoCare AB, org.nr: 559258-3263, Nanna Svartz Väg 4, SE-171 65 Solna och dig som använder våra tjänster. När du använder våra tjänster godkänner du dessa villkor. Villkoren gäller också när du besöker vår webbplats och i kontakt med vår kundtjänst.

2. **Om tjänsten**
AcesoCare AB är ett svenskt företag som erbjuder digital vård och behandling för viktnedgång genom varumärket Obesitaskollen.se och är registrerad som vårdgivare i Sverige. Tjänsten inkluderar medicinsk behandling, stöd för kost, träning och mental hälsa. Du får träffa sjuksköterska och läkare digitalt för planering av din behandling.

3. **Användarregistrering**
För att använda tjänsten måste du registrera dig med BankID och skapa ett konto. Du måste vara minst 18 år och använda tjänsten enbart för dig själv.

4. **Användarens ansvar**
Du måste svara ärligt på hälsorelaterade frågor precis som vid ett läkarbesök. Om du blir akut sjuk ska du kontakta närmsta vårdcentral/sjukhus eller ringa 112 och informera AcesoCare AB. Skydda alltid din information och meddela oss om något missbruk sker.

5. **Otillåten användning**
Du får inte filma eller sprida material från våra digitala möten. AcesoCare AB kan stänga av dig utan varning om du missbrukar tjänsten eller bryter mot våra regler.

6. **Ansvarsbegränsning**
Vi strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig, men vi ansvarar inte för tekniska problem utanför vår kontroll. Vi kan också avbryta tjänsten för underhåll utan förvarning.

7. **Pris och betalning**
Du måste betala de avgifter som anges. Vi kan ändra betalningssätt och höja avgifter efter att ha informerat dig 30 dagar i förväg. Kostnader för läkemedel betalas separat.

8. **Avtalstid och ångerrätt**
Avtalstiden är löpande med en (1) månads uppsägningstid. Läkaren har alltid behandlingsansvar vilket innebär att avtalet ej kan avslutas förrän utskriven medicin är slut. Du kan använda ångerrätten inom 14 dagar från avtalets start men inte för tjänster som redan påbörjats/utförts, exempelvis läkarbesök eller provtagning. 

9. **Personuppgifter och cookies**
Se vår integritetspolicy och cookiepolicy för information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

10. **Immateriella rättigheter**
Allt material och all teknik i tjänsten är skyddad och tillhör AcesoCare AB. Otillåten användning är förbjuden.

11. **Force Majeure**
Om vi inte kan uppfylla våra åtaganden på grund av omständigheter vi inte råder över, som naturkatastrofer eller myndighetsbeslut, påverkas inte vårt ansvar.

12. **Uppsägning av tjänsten**
Uppsägning av tjänsten (1 månad) sker alltid skriftligt och räknas från den dagen det inkommit till AcesoCare. Dock aldrig tidigare avslut än utskriven medicin räcker till.

13. **Meddelanden**
Uppge din e-postadress och telefonnummer för kommunikation. Ändringar i kontaktuppgifter ska meddelas oss.

14. **Ändringar**
Vi kan ändra funktionen och omfattningen av tjänsten och kommer då att informera dig skriftligt om detta.

15. **Lagval, tvist och klagomål**
Svensk lag gäller. Kontakta oss gärna gällande klagomål eller synpunkter

bottom of page