top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Vi brinner för det vi gör

Med vår innovativa touch till varje projekt inom medicin- och hälsovårdsområdet utgår vi från att ingenting är omöjligt när det gäller att förbättra patientvården och främja välbefinnande.

Med vårt dedikerade team av experter och vår passion för att driva gränserna, tar vi itu med komplexa problem med en outtröttlig vilja att göra skillnad och göra det bästa för dem vi betjänar.

Vi skall vara bäst på området

Obesitas

Det senaste inom området för obesitas visar på dess komplexa natur och dess koppling till en mängd olika hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och ledsmärta. Med avancerade diagnostiska verktyg kan vi nu bättre förstå de underliggande orsakerna till övervikt och skräddarsy behandlingsplaner som tar hänsyn till varje individs unika behov och utmaningar.

Vi strävar efter att erbjuda en mångsidig och integrerad tillvägagångssätt för att bekämpa obesitas. Det innefattar inte bara traditionella metoder som kost- och motionsrådgivning, utan också terapeutiska interventioner, medicinsk övervakning och psykologiskt stöd för att hantera de psykologiska och beteendemässiga aspekterna av övervikt.

Ditt hjärta är i centrum

Kardiologi

Kardiologi är grenen av medicin som fokuserar på diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar och störningar relaterade till hjärtat och kärlsystemet. Det är en avgörande specialitet inom medicin av flera skäl:

1. Hjärtsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt sett. Allt från hjärtinfarkt och stroke till hjärtsvikt och arytmier är allvarliga tillstånd som kräver specialiserad vård och behandling.

2. Livskvalitet och överlevnad

Hjärtsjukdomar kan kraftigt påverka livskvaliteten och överlevnaden hos patienter. Genom att förebygga, diagnostisera och behandla dessa tillstånd kan kardiologer förbättra livslängden och livskvaliteten för sina patienter.

3. Komplexitet i hjärtat

Hjärtat är en komplex och central del av kroppens cirkulationssystem. Störningar i hjärtat kan påverka hela kroppens funktion och kräver expertis för att förstå och behandla korrekt.

4. Teknisk utveckling.
Kardiologi är en fält som genomgår ständig teknisk utveckling, vilket möjliggör förbättrade diagnostiska metoder och behandlingar. Exempel inkluderar avancerad bildbehandling, interventionell kardiologi och hjärtkirurgi.

5. Åldrande befolkning.
Med en åldrande befolkning ökar förekomsten av hjärtsjukdomar. Detta gör att behovet av kardiologisk expertis blir alltmer avgörande för att hantera de hälsoutmaningar som följer med en äldre befolkning.

6. Förebyggande åtgärder

Kardiologer spelar också en viktig roll i att främja hjärthälsa genom att ge råd om livsstilsförändringar och genom att identifiera riskfaktorer för hjärtsjukdomar i ett tidigt skede för att förhindra komplikationer.

Obesitas & cancer

En bieffekt som vi inte överser

När vi pratar om obesitas, menar vi att ha mycket övervikt. Det är inte bara en fråga om hur man ser ut, utan det handlar också om hälsa. När någon har obesitas, kan det påverka kroppen på många sätt. En av dessa sätt är att det ökar risken för att få vissa sjukdomar, som cancer.

Cancer är en sjukdom där celler i kroppen börjar växa okontrollerat. Vissa forskare har upptäckt att personer som är överviktiga har högre risk att utveckla vissa typer av cancer. Detta kan bero på att obesitas kan påverka hur kroppen fungerar på insidan, till exempel genom att påverka hormoner eller inflammation i kroppen.

Så, när vi pratar om att bekämpa cancer, är det viktigt att förstå hur saker som obesitas kan påverka risken att få sjukdomen. Forskare jobbar hårt med att förstå detta mer, så att de kan hitta sätt att skydda oss bättre mot cancer.

Ledsmärta och obesitas

Smärta

Obesitas, eller övervikt, kan påverka kroppen på många sätt. När man har mycket övervikt, sätter det extra tryck och belastning på lederna, som knän, höfter och rygg. Detta extra tryck kan göra att lederna slits snabbare och kan leda till smärta och svårigheter att röra sig.

När lederna är smärtande, kan det påverka en persons förmåga att göra vardagliga saker som att gå, stå, eller till och med sova bekvämt. Det kan också påverka humöret och välbefinnandet eftersom smärta kan göra det svårt att känna sig glad eller aktiv.

För att hjälpa människor som lider av ledsmärta på grund av obesitas, är det viktigt att arbeta med att hitta säkra och effektiva behandlingsalternativ. Det kan innebära att utveckla nya mediciner, men också att fokusera på livsstilsförändringar som att ändra kost och öka fysisk aktivitet.

Vi lever längre, vi vill behålla hälsan

Hur obesitas påverkar livsländen

Fetma/obesitas, definierad som onormalt eller överflödigt fett i kroppen, har kopplats till en förkortad livslängd.expand_more Studier har visat att personer med fetma löper ökad risk att dö i förtid av en rad olika orsaker, inklusive:

 • Hjärtsjukdomar: Fetma är en viktig riskfaktor för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

 • Stroke: Fetma ökar risken för att utveckla högt blodtryck, kolesterolproblem och diabetes, som alla kan leda till stroke.

 • Typ 2-diabetes: Fetma är den främsta riskfaktorn för att utveckla typ 2-diabetes, en kronisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer som hjärtsjukdomar, njursvikt och blindhet.

 • Vissa typer av cancer: Fetma har kopplats till en ökad risk för att utveckla vissa typer av cancer, inklusive bröstcancer, tjocktarmscancer och livmoderhalscancer.expand_more

 • Andningsproblem: Fetma kan göra det svårare att andas och ökar risken för sömnapné, ett tillstånd där andningen upprepade gånger stoppas och startas under sömnen.expand_more

Det är dock viktigt att notera att inte alla personer med fetma kommer att dö i förtid.expand_more Vissa personer med fetma kan leva ett långt och friskt liv. Risken för förtida död ökar dock med graden av fetma.expand_more

Det finns ett antal saker som personer med fetma kan göra för att minska risken för förtida död, inklusive:

 • Gå ner i vikt: Även en liten viktnedgång kan förbättra hälsan och minska risken för dödsfall.expand_more

 • Ät en hälsosam kost: Ät gott om frukt, grönsaker och fullkorn och begränsa intaget av bearbetade livsmedel, söta drycker och ohälsosamt fett.

 • Var fysiskt aktiv: Sikta på minst 30 minuters måttlig intensitets träning de flesta dagar i veckan.

 • Sluta röka: Rökning är en viktig riskfaktor för hjärt- och lungsjukdomar.expand_more

 • Hantera kroniska sjukdomar: Om du har ett kroniskt tillstånd som högt blodtryck eller diabetes, är det viktigt att hantera det effektivt.

Hur obesitas påverkar testosteron

Det handlar om hela dig

Fetma har en negativ inverkan på testosteronnivåerna hos både män och kvinnor. Testosteron är ett viktigt hormon som spelar en roll i många olika kroppsfunktioner, inklusive:

 • Sexuell funktion: Hos män är testosteron nödvändigt för produktion av spermier och sexuell lust. Hos kvinnor bidrar testosteron till sexuell funktion och libido.

 • Muskelmassa och benstyrka: Testosteron hjälper till att bygga och bibehålla muskelmassa och benstyrka.

 • Humör och energi: Testosteron kan spela en roll i humörreglering och energinivåer.

 • Immunförsvar: Testosteron bidrar till att stärka immunförsvaret.

Forskning har visat att personer med fetma har lägre testosteronnivåer än personer med normal vikt. Detta beror på att fettvävnad producerar ett enzym som kallas aromatas, som omvandlar testosteron till östrogen (kvinnligt hormon). Ju mer fettvävnad en person har, desto mer aromatas produceras och desto lägre blir testosteronnivåerna.
Förutom att sänka testosteronnivåerna kan fetma också leda till andra problem relaterade till testosteronbrist, såsom:

 • Erektionsproblem: Låga testosteronnivåer är den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion hos män.

 • Minskad sexuell lust: Både män och kvinnor kan uppleva en minskad sexuell lust med lägre testosteronnivåer.

 • Trötthet och brist på energi: Testosteronbrist kan leda till trötthet och brist på energi.

 • Svaghet och muskelförtvining: Låga testosteronnivåer kan leda till svaghet och muskelförtvining.

 • Depression och ångest: Testosteronbrist har kopplats till depression och ångest.

Det finns ett antal saker som personer med fetma kan göra för att öka testosteronnivåerna och förbättra sin hälsa, inklusive:

 • Gå ner i vikt: Även en liten viktnedgång kan leda till en betydande ökning av testosteronnivåerna.

 • Ät en hälsosam kost: Ät gott om frukt, grönsaker och fullkorn och begränsa intaget av bearbetade livsmedel, söta drycker och ohälsosamt fett.

 • Träna regelbundet: Träning, särskilt styrketräning, kan öka testosteronnivåerna.

 • Få tillräckligt med sömn: Sömnbrist kan leda till lägre testosteronnivåer.

 • Hantera stress: Stress kan leda till lägre testosteronnivåer.

 • Prata med en läkare: Om du är orolig för din testosteronnivå eller har symtom på testosteronbrist, prata med din läkare. De kan ordinera testosteronbehandling eller andra behandlingar för att höja dina testosteronnivåer.

Det är viktigt att komma ihåg att fetma inte är den enda faktorn som kan påverka testosteronnivåerna. Andra faktorer som kan spela en roll inkluderar ålder, genetik och vissa medicinska tillstånd. Om du är orolig för din testosteronnivå, prata med din läkare för att få en individuell bedömning och rekommendationer.

bottom of page