top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Smal? Eller ”lean”

Att vara smal och undvika övervikt kan ha flera fördelar för både fysisk och psykisk hälsa. Men var är skillnaden på att vara ”lean” och smal?


Att vara "lean" och att vara smal är två termer som ofta används i sammanhang kring fysisk kondition och hälsa, men de har olika betydelser.


Att vara "lean" är ett begrepp som kommer från den japanska produktionsmetoden Lean, som syftar till att minimera onödiga processer och resurser i produktionen för att öka effektiviteten och kvaliteten.


I sammanhang med fysisk kondition och hälsa används "lean" för att beskriva en kropp som har minimalt fett, vilket kan vara ett mål för vissa personer som vill uppnå en mer muskulös och smalare kropp.


Detta är inte direkt relaterat till den ursprungliga betydelsen av Lean i produktionsmetoden.

Att vara smal, å andra sidan, syftar till att ha en normal kroppsvikt och proportioner, vilket inte nödvändigtvis behöver vara direkt relaterat till fettprocenten.


En person kan vara smal men ändå ha en hög fettprocent om de har en låg muskelmasse eller om de har en stor mängd fett runt de inre organen.


I sammanhang med fysisk kondition och hälsa är det viktigt att notera att att vara smal inte nödvändigtvis är det samma som att vara sund. En person kan ha en normal kroppsvikt men ändå ha brist på näringsämnen i sin kost om de äter för mycket fett och socker.


Det är därför viktigt att fokusera på en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet för att upprätthålla en god fysisk kondition och hälsa, oavsett om man är smal eller inte[1][4].


I sammanhang med produktionsmetoden Lean är det viktigt att notera att Lean inte direkt är relaterat till fysisk kondition eller hälsa, utan snarare syftar till att effektivisera processer och resurser i produktionen för att öka effektiviteten och kvaliteten.


Sources

[1] Skillnaden mellan smal och sund - Trainimal SE https://trainimal.com/se/skillnaden-mellan-smal-och-sund/

[2] Gå ner i fett utan att tappa muskler - Nordic Wellness https://nordicwellness.se/inspiration/halsa/ga-ner-i-fett-utan-att-tappa-muskler/

[3] Är det viktigast att vara smal eller vältränad? - Träningslära - https://traningslara.se/ar-det-viktigast-att-vara-smal-eller-valtranad/

[4] Vad är en normal fettprocent för kvinnor och män? | iform.se https://iform.se/ga-ner-i-vikt/hur-hog-far-min-fettprocent-vara

[5] Lean Produktutveckling - reLean https://www.relean.se/lean-produktutveckling

[6] Dags för en livsstilsförändring? - Kvalitetsmagasinet https://kvalitetsmagasinet.se/dags-for-en-livsstilsforandring/

[7] LEAN, vad är det? - Jimmy Sterner Consulting AB https://www.learn4future.se/lean-vad-ar-det/

[8] [PDF] Paradox mellan Lean och motivation? - DiVA portal http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:730915/FULLTEXT01.pdfLean…Fördelar

Här är tre:


1. Minskad risk för kroniska sjukdomar:


Att ha en normal kroppsvikt är starkt kopplat till en lägre risk för flera kroniska sjukdomar. Övervikt och fetma är associerade med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, högt blodtryck och höga blodfetter[5][6]. Genom att bibehålla en hälsosam vikt kan dessa risker minskas avsevärt.


2. Förbättrad rörlighet och fysisk förmåga:


Att vara smal kan leda till bättre fysisk förmåga och rörlighet. Övervikt kan belasta kroppens leder och muskler, vilket kan leda till smärta och svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter samt ökad risk för ledförslitning[5]. En normal kroppsvikt underlättar fysisk aktivitet, vilket är viktigt för att upprätthålla muskelstyrka och uthållighet.


3. Psykologiska och sociala fördelar:


Att vara smal kan också ha psykologiska och sociala fördelar. Övervikt kan ibland leda till negativa självbilder och social stigma, vilket kan påverka psykisk hälsa negativt[1]. Att ha en kroppsvikt som uppfattas som hälsosam kan bidra till ökat självförtroende och bättre sociala interaktioner.

Dessa fördelar understryker vikten av att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt genom balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet.Sources

[1] [PDF] Smal till varje pris? - DiVA portal https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:918408/FULLTEXT01.pdf

[2] Smala människor som äter vad de vill – hur håller de sig smala? https://tyngre.se/artiklar/forskning/smala-manniskor-som-ater-vad-de-vill-hur-haller-de-sig-smala

[3] Om övervikt, obesitas och cancer - Cancerfonden https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt

[4] För dig som har frågor om ditt barns vikt och hälsa https://ki.se/clintec/for-dig-som-har-fragor-om-ditt-barns-vikt-och-halsa

[9] Tema: Vikten av vikten – fetma som hälsofara - Vetenskap och Hälsa https://www.vetenskaphalsa.se/vikten-av-vikten-fetma-som-halsofara/

[11] Farligt smal? Beteendet säger mer än kroppen - Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/halsa/a/xRlWRn/farligt-smal-beteendet-sager-mer-an-kroppen

[13] 9 vanor naturligt smala kvinnor har | Hälsa | Ex | Hälsoliv - Expressen https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/9-vanor-naturligt-smala-kvinnor-har/

[14] Skillnaden mellan smal och sund - Trainimal SE https://trainimal.com/se/skillnaden-mellan-smal-och-sund/

[15] Studie: Att hålla en jämn vikt är viktigare än att vara smal - MåBra https://www.mabra.com/vikt/studie-att-halla-en-jamn-vikt-ar-viktigare-an-att-vara-smal/6477950

[16] Smal är inte det samma som hälsosam - Lidingö Naprapaterna https://lidingonaprapaterna.se/blogg/smal-ar-inte-det-samma-som-halsosam/


Comments


bottom of page