top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Obesitas vid Karolinska Institutet


- Forskning vid Karolinska Institutet: Forskning om övervikt och obesitas vid Karolinska Institutet inkluderar studier om hur obesitas påverkar tandhälsa, åldrandets effekter på fettvävnad, och hur störningar i energiomsättningen i fettceller kan leda till inflammation och insulinresistens. Dessutom belyser forskningen obesitas som en riskfaktor vid graviditet[2].
Comments


bottom of page