top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

KI studier om mediciner mot fetma/obesitas

Karolinska Institutet (KI) är en ledande institution inom medicinsk forskning och utbildning i Sverige.


Institutionen har en bred och djupgående forskning om obesitas, som är en av de största hälsohoten i världen. I denna artikel kommer vi att fokusera på KI:s forskning om medicinsk behandling av obesitas.


### Medicinsk behandling av obesitas


Karolinska Institutet har genomfört flera studier om medicinsk behandling av obesitas. En av de mest kända studierna är den som publicerades i International Journal of Obesity, där forskare vid KI och Uppsala universitet studerade effekten av tidig behandling av barnfetma.


Studien visade att tidig behandling av barnfetma har en positiv effekt, även på sikt. Forskarna följde drygt 170 små barn i Sverige som hade fått behandling för konstaterad obesitas. Barnen lottades till en av tre behandlingar: standardbehandling, föräldrastöd i grupp eller föräldrastöd i grupp med uppföljande stödsamtal per telefon.


Resultaten visade att barnen som fick tidig behandling hade en bättre effekt än dem som fick senare behandling.


### Nyheter om fetmaläkemedel

Eli Lillys nya experimentella läkemedel, orforglipron, är en av de nya orala läkemedelskandidaterna mot fetma och diabetes typ 2. Det är kapplöpning för att få fram nya fetmaläkemedel. Flera läkemedelsbolag vill bli först med nästa storsäljare. Senaste veckorna har det publicerats en rad studier om nya läkemedelskandidater. Förväntningarna är stora. I dagarna har internationella medier haft rubriker som Ozempic 3.0, ”Största viktminskningen någon studie visat hittills” och ”Läkemedlet sätter en ny hög ribba för viktminskningsläkemedel”.

Flera läkemedelsföretag tävlar om att bli först med nästa generations GLP-1 analoger.

En vidareutveckling av läkemedel som Wegovy, Ozempic (semaglutid), Mounjaro (tirzepatid) och Saxenda (liraglutid). De här läkemedlen påverkar bland annat våra hungerhormoner.


De gör också att magen tömmer sig långsammare vilket ökar mättnadskänslan. Förutom viktnedgång förbättras även andra viktiga hälsovärden, som blodsocker och blodtrycket.


### Forskning om obesitas

Karolinska Institutet har också studerat obesitas på molekylär nivå. En studie publicerad i NEJM visade att en ny substans kan motverka obesitas hos möss. Forskarna vid KI har också studerat hur obesitas påverkar våra celler och organ. De har också studerat hur obesitas kan behandlas med hjälp av läkemedel och andra metoder.


### KI

Karolinska Institutet är en ledande institution inom medicinsk forskning och utbildning i Sverige. Institutionen har en bred och djupgående forskning om obesitas, som är en av de största hälsohoten i världen. Forskningen om medicinsk behandling av obesitas har visat att tidig behandling av barnfetma har en positiv effekt,


Forskningen om nyheter om fetmaläkemedel visar att det är kapplöpning för att få fram nya fetmaläkemedel.


Forskningen om obesitas på molekylär nivå har visat att en ny substans kan motverka obesitas hos möss.


Sammanfattningsvis är Karolinska Institutet en ledande institution inom medicinsk forskning och utbildning i Sverige, som har en bred och djupgående forskning om obesitas.


Sources:


fungerar läkemedel mot övervikt - Doktor24 https://doktor24.se/blogg/lakemedel-mot-fetma-viktnedgang/

Nyheterna duggar tätt om nya fetmaläkemedel - LäkemedelsVärlden https://www.lakemedelsvarlden.se/nyheterna-duggar-tatt-om-nya-fetmalakemedel/

Ny läkemedelssubstans motverkar obesitas hos möss - KI Nyheter https://nyheter.ki.se/ny-lakemedelssubstans-motverkar-obesitas-hos-moss

Tidig behandling av barnfetma har effekt | Karolinska Institutet Nyheter https://nyheter.ki.se/tidig-behandling-av-barnfetma-har-effekt

Obesitasforskaren Ylva Trolle Lagerros: "Hunger är ibland allt de ... https://nyheter.ki.se/obesitasforskaren-ylva-trolle-lagerros-hunger-ar-ibland-allt-de-kan-tanka

[10] Hur bra är läkemedlen mot fetma? - LäkemedelsVärlden https://www.lakemedelsvarlden.se/hur-bra-ar-lakemedlen-mot-fetma/


Centrum för obesitas - Akademiskt specialistcentrum - Stockholms ... https://www.overviktscentrum.se

Nya läkemedel mot fetma på gång i Sverige: ”En revolution” https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-fetmalakemedel-pa-gang-en-revolution

Läkemedel mot fetma är årets genombrott - Forskning & Framsteg https://fof.se/artikel/lakemedel-mot-fetma-ar-arets-genombrott/

Nyhetsarkiv | Karolinska Institutet Nyheter https://nyheter.ki.se/nyhetsarkiv?page=0&tag%5B0%5D=281&type=2


Commentaires


bottom of page