top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Fetmans effekter

Fetma är en betydande orsak till sjukdomar och för tidig död globalt, och dess ekonomiska påverkan är också mycket stor.


Flera studier och rapporter belyser detta:


1. Hälsopåverkan: Fetma är kausalt kopplad till många av de ledande orsakerna till död från icke-smittsamma sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och olika typer av cancer. En studie visar att fetma är inblandad i två tredjedelar av de globala ledande dödsorsakerna från icke-smittsamma sjukdomar, och att vissa sjukdomar påverkas olika beroende på kön[3].


2. Ekonomisk påverkan: Den ekonomiska kostnaden för fetma är enorm och förväntas öka kraftigt. En rapport från World Obesity Federation förutspår att de globala ekonomiska kostnaderna för övervikt och fetma kommer att nå 4,32 biljoner USD årligen till 2035, vilket motsvarar nästan 3% av den globala BNP, jämförbart med effekterna av COVID-19-pandemin[2]. En annan rapport uppskattar att de globala ekonomiska kostnaderna för övervikt och fetma kommer att stiga från under 2 biljoner USD år 2020 till över 18 biljoner USD år 2060, om inga åtgärder vidtas[1].


3. Regionala skillnader: Fetma påverkar olika regioner och länder på olika sätt. Till exempel, i låg- och medelinkomstländer ökar fetma snabbare, och dessa länder är ofta minst förberedda att hantera dess konsekvenser[2]. I vissa länder, som USA, kan kostnaderna för fetma uppgå till så mycket som 9,3% av BNP[4].


Sammanfattningsvis är fetma en av de största orsakerna till dålig hälsa och för tidig död idag, och dess ekonomiska påverkan är betydande och växande. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga och behandla fetma för att minska dess negativa effekter på både hälsa och ekonomi.Sources

[1] [PDF] The Economic Impact of Overweight & Obesity in 2020 and 2060 https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Economic-Impacts-2-V2.pdf

[2] Economic impact of overweight and obesity to surpass $4 trillion by ... https://www.worldobesity.org/news/economic-impact-of-overweight-and-obesity-to-surpass-4-trillion-by-2035

[3] Causal relationships between obesity and the leading causes of ... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6812754/

[4] Economic impacts of overweight and obesity - BMJ Global Health https://gh.bmj.com/content/6/10/e006351

[6] Economic impacts of overweight and obesity - BMJ Global Health https://gh.bmj.com/content/7/9/e009773

[7] Economic Burden of Obesity: A Systematic Literature Review - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409636/

[8] Obesity - Our World in Data https://ourworldindata.org/obesity

[9] Obesity and Mortality - Obesity: Facts, Figures, Guidelines https://www.wvdhhr.org/bph/oehp/obesity/mortality.htm

[10] Excess weight, obesity more deadly than previously believed https://www.colorado.edu/today/2023/02/23/excess-weight-obesity-more-deadly-previously-believed

[11] Obesity epidemic: overview, pathophysiology, and the intensive care ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21881014/

[12] Obesity - World Health Organization (WHO) https://www.who.int/health-topics/obesity

[13] Adult Obesity Facts | Overweight & Obesity - CDC https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html

[14] Obesity and overweight - World Health Organization (WHO) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

[15] obesity health risks statistics - Wolfram|Alpha https://www.wolframalpha.com/input?input=obesity+health+risks+statistics

[16] Health and Economic Impacts of Overweight/Obesity https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1491-4_ch3


Comments


bottom of page