top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

En miljard lever med fetma

Det är NCD Risk Factor Collaboration, ett stort internationellt forskarnätverk, som i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO gjort en omfattande analys för att uppskatta hur förekomsten av obesitas – men också förekomsten av undernäring – har utvecklats under åren 1990 till 2022.


Resultaten bygger på data för BMI hos 222 miljoner personer över fem år i mer än 190 länder i 3 663 populationsbaserade studier.


Av analysen drar forskarna slutsatsen att 873 miljoner vuxna och 159 miljoner barn och ungdomar i världen – det vill säga mer än en miljard – levde med obesitas år 2022.

De drar också slutsatsen att fetma blivit fyra gånger vanligare hos barn och ungdomar i åldern 5 till 19 år sedan 1990. Och att det blivit dubbelt så vanligt hos kvinnor och tre gånger vanligare hos män under samma period.


Forskarna har gjort specifika analyser för olika länder, däribland Sverige.

Enligt resultaten uppskattas 1 487 000 människor ha levt med obesitas i Sverige år 2022.Comments


bottom of page