top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Att se fetma som en sjukdom har varit kontroversiellt

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess kommer snart ut med en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång.


Förmågan att effektivt lagra fett har varit evolutionärt fördelaktigt för människor. Men i ett modernt samhälle upplever många enorma svårigheter med att gå ned i vikt.


Allvarlig övervikt ökar i Sverige och beskrivs som en vår tids största hälsoutmaningar. Att se fetma som en sjukdom har varit kontroversiellt, men Vincent Flink Amble-Naess förklarar att vissa personer har sämre hormonella förutsättningar för att gå ned i vikt och sedan hålla vikten. För människor med fetma är det helt enkelt svårare att gå ned i vikt än vad det är för normalviktiga människor att inte gå upp i vikt.  Det finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång, bland annat det omtalade preparatet Ozempic och liknande läkemedel.


Men svenska patienter med övervikt eller fetma subventioneras inte av den här typen av läkemedel mot övervikt. Det här kommer ni kunna läsa mer om i rapporten som ges ut hos Ephi i början av nästa år. — Min rapport handlar om evolutionsbiologin och biokemin bakom fetma, och om de nya läkemedel som sedan några år finns på marknaden, säger Vincent Flink Amble-Naess om sin kommande rapport. 


Läkemedel mot övervikt verkar vara ett kontroversiellt ämne, varför tror du att det är så? — Många upplever det som en snabb lösning på ett problem som har mer att göra med karaktär än med en sjukdom som kräver behandling. I min rapport försöker jag förklara att frågan om huruvida något är en sjukdom inte har med vetenskap att göra, utan bara beskriver en språklig konvention. Därför anser jag att man borde tänka på ett annorlunda sätt. Alla som har nytta av ett visst läkemedel borde erbjudas det, oavsett anledning. 


Varför är det här ämnet och din rapport viktig?  

— Fetma är sannolikt världens största hälsoproblem och tyvärr håller det på att bli vanligare. Om jag kan bidra till att sprida bara lite information på ämnet, så är jag nöjd.  

Comments


bottom of page