top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

News

Bantningsmediciner som Ozempic minskar inte bara användarnas fett – utan även muskler. Nästa generations läkemedel för viktnedgång kan tvärtom göra det möjligt att bygga en muskulös kropp samtidigt.


De nya, omtalade läkemedlen mot fetma är i grunden kraftfulla aptitdämpande preparat. När man äter färre kalorier än man förbränner börjar kroppen bryta ner fett, naturligtvis, men även muskler. Ungefär en fjärdedel till en tredjedel av den vikt man tappar är fettfri kroppsmassa, och det mesta av den består av muskler.


Läs mer:
Comments


bottom of page