top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Vilka mediciner använder vi?

Dessa läkemedel är godkända för användning inom EU, vilket inkluderar Sverige, av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Klicka på namnet om du vill se dem i FASS-(Farmacevtiska specialiteter i Sverige)


 • Aktiv substans: Semaglutid

 • Hur det fungerar: Ozempic är ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Det är en GLP-1 receptoragonist som hjälper till att öka insulinutsöndringen, vilket sänker blodsockernivån. Det kan även leda till viktminskning.

 • Varför det används: För att förbättra blodsockerkontrollen i samband med kost och motion.

 • Aktiv substans: Liraglutid

 • Hur det fungerar: Saxenda är en GLP-1 receptoragonist som liknar Ozempic men är godkänd för viktkontroll hos vuxna och barn över 12 år som har fetma eller är överviktiga och har viktrelaterade sjukdomstillstånd.

 • Varför det används: För att hjälpa till med viktminskning.

 • Aktiv substans: Semaglutid

 • Hur det fungerar: Wegovy fungerar liknande som Ozempic genom att det ökar insulinutsöndringen och minskar hungern vilket underlättar viktminskning.

 • Varför det används: Specifikt för viktminskning hos vuxna med fetma eller övervikt.

 • Aktiv substans: Dulaglutid

 • Hur det fungerar: Även detta läkemedel är en GLP-1 receptoragonist. Det hjälper till att reglera blodsockernivåer genom att stimulera insulinproduktion i bukspottkörteln.

 • Varför det används: För att behandla typ 2-diabetes.

 • Aktiv substans: Semaglutid

 • Hur det fungerar: Rybelsus är den tablettform av semaglutid som tas oralt. Den hjälper till att kontrollera blodsocker genom att öka insulinutsöndringen och minska hungern.

 • Varför det används: Behandling av typ 2-diabetes när kost och motion inte är tillräckliga.

 • Aktiv substans: Orlistat

 • Hur det fungerar: Xenical verkar genom att blockera fett från att bli absorberat i tarmen, vilket minskar det totala kaloriintaget.

 • Varför det används: För att behandla fetma genom att hjälpa till med viktminskning.Rubelsus är ett läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna, och det är godkänt för användning inom EU av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Rubelsus innehåller den aktiva substansen semaglutid, som också är den aktiva komponenten i andra diabetesläkemedel som Ozempic och Wegovy, men Rubelsus är unik eftersom det är den första GLP-1 receptoragonisten som är tillgänglig i en oral tablettform.


 • Aktiv substans: Semaglutid

 • Hur det fungerar: Rubelsus fungerar genom att efterlikna ett hormon i kroppen som kallas GLP-1 (glukagonliknande peptid-1). Detta hormon hjälper till att öka utsöndringen av insulin när blodsockret är högt, fördröjer tömningen av magen och minskar produktionen av glukagon, vilket leder till minskade blodsockernivåer.

 • Varför det används: Rubelsus används för att förbättra kontrollen av blodsockernivåer hos vuxna med typ 2-diabetes, som ett komplement till kost och motion. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel.

Rubelsus är speciellt fördelaktigt för patienter som behöver effektiv blodsockerkontroll men som kanske föredrar eller kräver en oral medicinering framför injektioner. Det är dock viktigt att notera att Rubelsus bör tas på fastande mage minst 30 minuter före första måltiden på dagen för bästa effekt. Läkemedlet har även visat sig ha effekter på viktminskning i kliniska studier, vilket kan vara en extra fördel för personer med typ 2-diabetes som också kämpar med övervikt eller fetma.Medicner som är godända i USA (FDA) och kommer inom kort till EU:


Eli Lilly


Dessa läkemedel är inte bara viktiga för behandling av specifika tillstånd som diabetes och fetma, utan de erbjuder också sekundära hälsofördelar såsom viktminskning där det är lämpligt. Varje läkemedel ska användas enligt läkares ordination och efter noggrann medicinsk bedömning.


Comments


bottom of page