top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Säg nej till din övervikt, vinn din hälsa – Investera i dig själv


Övervikt och fetma är inte bara en personlig utmaning utan också en av de största folkhälsoutmaningarna i vår tid. Med en ökande prevalens globalt och dess koppling till flera allvarliga sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa typer av cancer, är det dags att ta ett aktivt steg mot en hälsosammare framtid.


## Varför är det viktigt att bekämpa övervikt?

Övervikt och fetma är inte bara en fråga om estetik – det är en hälsorisk som kan påverka varje aspekt av ditt liv. Det ökar risken för allvarliga sjukdomar, påverkar din psykiska hälsa och kan leda till social stigmatisering. För barn och unga är risken ännu större, då övervikt ofta kvarstår in i vuxen ålder med långsiktiga konsekvenser för hälsan.


## Medicinsk viktnedgång – en väg framåt

Tack vare medicinska framsteg finns det nu fler möjligheter än någonsin att effektivt bekämpa övervikt. Yazen, Sveriges första och största digitala vårdgivare inom medicinsk överviktsbehandling, erbjuder en kombination av FDA/EMA/MHRA-godkänd medicinering och livsstilsförändringar som har visat sig vara effektiva[1]. Genomsnittliga viktnedgångar på 16% per år genom denna kombination är inte bara siffror – de representerar verkliga människors kamp mot övervikt och deras väg mot ett hälsosammare liv[1].


## Hur fungerar medicinsk viktnedgång?

Processen inleds med en noggrann medicinsk bedömning för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig. Därefter följer en personligt anpassad plan som kan inkludera medicinering, dietförändringar och psykologiskt stöd. Regelbundna uppföljningar säkerställer att din plan justeras efter dina framsteg och hälsobehov[1].


## Biverkningar och säkerhet

Medan medicinsk behandling erbjuder en effektiv väg till viktnedgång, är det viktigt att vara medveten om potentiella biverkningar. Många moderna mediciner, som semaglutid, har visat sig vara effektiva men kan också medföra biverkningar som illamående och gastrointestinala problem[3].


Det är därför kritiskt att sådana behandlingar sker under noggrann medicinsk övervakning.


## Framtiden för behandling av övervikt

Medan vi ser fram emot utvecklingen av ännu effektivare mediciner, är det viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder och en hälsosam livsstil fortfarande är grundläggande för att bekämpa övervikt. Att investera i din hälsa idag är att investera i din framtid.


Tiotusentals svenskar har redan börjat sin resa mot en hälsosammare framtid med medicinsk viktnedgång. Det är din tur nu. Säg nej till din övervikt och ja till ett längre, lyckligare och hälsosammare liv.


Källor:

[1] AcesoCare AB https://acesocare.se

[3] Nya bantningsmediciner är goda nyheter för många - Svenska Yle https://svenska.yle.fi/a/7-10040644

[5] De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga - LäkemedelsVärlden https://www.lakemedelsvarlden.se/de-flesta-lakemedel-mot-fetma-har-varit-farliga/


[13] Hur bra är läkemedlen mot fetma? - LäkemedelsVärlden https://www.lakemedelsvarlden.se/hur-bra-ar-lakemedlen-mot-fetma/

[14] Läkemedel för viktminskning: Se de 10 främsta för- och nackdelarna https://iform.se/ga-ner-i-vikt/viktminskningsmedicin-fordelar-och-nackdelar

[15] [PDF] Övervikt och fetmas påverkan på barns psykiska hälsa - DiVA portal https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1725396/FULLTEXT01.pdf

[16] Om övervikt, obesitas och cancer - Cancerfonden https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt

[17] Övervikt och fetma – Orsaker och behandling - Kry https://www.kry.se/fakta/ovrigt/overvikt-och-fetma/

[18] Så fungerar läkemedel mot övervikt - Doktor24 https://doktor24.se/blogg/lakemedel-mot-fetma-viktnedgang/

[19] Nya läkemedel mot fetma på gång i Sverige: ”En revolution” https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-fetmalakemedel-pa-gang-en-revolutionComments


bottom of page