top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Övervikt och din lever.
Övervikt och fetma har en direkt påverkan på leverns hälsa och kan leda till utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD), vilket innebär att fett ackumuleras i levern hos personer som inte konsumerar mycket alkohol. Denna tillstånd är kopplat till ökad risk för flera allvarliga hälsoproblem.


## Fettlever och dess konsekvenser


Fettlever uppstår när levern lagrar för mycket fett. Detta tillstånd kan utvecklas till icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH), en allvarligare form av fettlever där fettansamlingen åtföljs av inflammation och levercellsskada. Utan behandling kan NASH leda till fibros, där normal levervävnad ersätts av ärrvävnad, och slutligen till cirros, en allvarlig skada där leverns funktion gradvis försämras. I värsta fall kan det leda till levercancer eller leversvikt, vilket kan kräva levertransplantation[1][3][6][8].


## Orsaker till fettlever relaterade till övervikt


Övervikt och fetma bidrar till utvecklingen av fettlever genom flera mekanismer. En viktig faktor är insulinresistens, där kroppens celler blir mindre känsliga för insulin. Detta leder till högre blodsockernivåer och kan öka fettproduktionen i levern. Dessutom kan övervikt bidra till inflammation och ökade nivåer av fria fettsyror i blodet, vilket också kan skada levern[1][6][8].


## Effekter av övervikt på levern


- **Ackumulering av fett i levern:** Det primära tecknet på NAFLD är ackumulering av fett i levern, vilket kan upptäckas genom blodprov, ultraljud eller andra bildgivande undersökningar[1][6].

- **Inflammation och skada på leverceller:** När tillståndet utvecklas till NASH, uppstår inflammation och skada på levercellerna, vilket kan leda till ärrbildning (fibros)[1][6].

- **Progression till cirros:** Fortsatt skada kan leda till cirros, där leverns normala vävnad ersätts av ärrvävnad, vilket allvarligt försämrar leverns funktion[1][6].

- **Ökad risk för levercancer och leversvikt:** Personer med avancerad fettlever, särskilt de med cirros, har en ökad risk för att utveckla levercancer (hepatocellulär carcinoma) och leversvikt[1][6].


## Behandling och förebyggande åtgärder


Den primära behandlingen för fettlever relaterad till övervikt är livsstilsförändringar, inklusive viktnedgång, ökad fysisk aktivitet och en hälsosam kost. En studie visade att en kolhydratsnål kost kan minska fettet i levern med 44 procent på bara två veckor, vilket också förbättrade blodfettprofilen och minskade inflammationsmarkörer[1]. Det är viktigt att hantera och förebygga övervikt för att minska risken för fettlever och dess potentiellt allvarliga konsekvenser[1][6][8].


Sources

[1] Kolhydratsnål kost gav radikal effekt mot fettlever - Dagens Medicin https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/mage-tarm/kolhydratsnal-kost-gav-radikal-effekt-mot-fettlever/

[2] Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden https://lakartidningen.se/tema-forhojda-levervarden-1/2012/11/overvikt-och-lakemedelsbiverkan-vanligast-vid-forhojda-levervarden/

[3] Länge leve levern! | Karolinska Institutet Nyheter https://nyheter.ki.se/lange-leve-levern

[4] Obesitas – Fetma och övervikt hos vuxna - 1177 https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hormoner/obesitas--fetma-och-overvikt/obesitas--fetma-och-overvikt-hos-vuxna/

[5] Svaga muskler kopplas till ökad risk att dö vid fettlever - forskning.se https://www.forskning.se/2023/02/22/svaga-muskler-kopplas-till-okad-risk-att-do-vid-fettlever/

[6] Fettlever – dold sjukdom som kan bromsas om du inte väntar för länge https://www.vetenskaphalsa.se/fettlever/

[7] Fettlever (Icke-alkoholrelaterad fettlever) https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00123

[8] Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) och ... - Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/medicinsk-gastroenterologi-och-hepatologi/non-alcoholic-fatty-liver-disease-nafld-och-non-alcoholic-steatohepatitis-nash-vuxna

[9] Vad innebär Fettlever och hur behandlas det? - Eatit https://www.eatit.io/fettlever

[10] Kronisk stress kan ge dig fettlever - även om du äter hälsosamt https://svenska.yle.fi/a/7-1346682

[11] Söker medicin mot västvärldens vanligaste leversjukdom https://kaw.wallenberg.org/forskning/soker-medicin-mot-vastvarldens-vanligaste-leversjukdom

[12] Fettlever vanligare hos barn till mammor med fetma - KI Nyheter https://nyheter.ki.se/fettlever-vanligare-hos-barn-till-mammor-med-fetma

[13] Effekter på levern av kortvarig exponering för ökat energiintag och ... https://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/7301

[14] Övervikt hos unga män kopplas till svår leversjukdom senare i livet https://nyheter.ki.se/overvikt-hos-unga-man-kopplas-till-svar-leversjukdom-senare-i-livet

[15] Fettlever från fetma ökar risken för flera cancersjukdomar https://www.forskning.se/2021/04/22/fettlever-fran-fetma-okar-risken-for-cancersjukdomar/

[16] Klena muskler kopplade till ökad risk att dö vid fettlever - Linköpings ... https://liu.se/nyhet/klena-muskler-kopplade-till-okad-risk-att-do-vid-fettlever

Commentaires


bottom of page