top of page

OBESITASKOLLEN

MENU


Medicinsk undersökning

  • 30 min
  • 650 svenska kronor
  • Karolinska Institutet

Beskrivning av tjänsten

Läkarbesök inför receptförskrivning av medicinering mot övervikt


Kontaktuppgifter

  • Nanna Svartz väg 6, Solna, Sweden

    +46 8 501 64 838

    info@acesocare.se


bottom of page