top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Riksförbundet Obesitas: Överviktiga får sämre vård

7 av 10 överviktiga tycker att de får ett dåligt bemötande när de söker vård. Det visar en undersökning som Riksförbundet Obesitas i Sverige gjort.


Elin Bergströms pappa Mats avled på Lunds universitetssjukhus av syrebrist. Vårdpersonalen tog beslutet att inga upplivningsförsök skulle göras. Delvis på grund av Mats tidigare hjärtproblem men också på grund av hans höga vikt.
ความคิดเห็น


bottom of page