top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Nyheterna duggar tätt om nya fetmaläkemedel

Det är kapplöpning för att få fram nya fetmaläkemedel. Flera läkemedelsbolag vill bli först med nästa storsäljare. Senaste veckorna har det publicerats en rad studier om nya läkemedelskandidater.

Nästa generations Ozempic och Mounjaro

Flera läkemedelsföretag tävlar om att bli först med nästa generations GLP-1 analoger. En vidareutveckling av läkemedel som Wegovy, Ozempic (semaglutid), Mounjaro (tirzepatid) och Saxenda (liraglutid).

De här läkemedlen påverkar bland annat våra hungerhormoner. De gör också att magen tömmer sig långsammare vilket ökar mättnadskänslan.

Förutom viktnedgång förbättras även andra viktiga hälsovärden, som blodsocker och blodtrycket.

Svenska studier på möss har till och med visat att diabetes- och fetmaläkemedlet semaglutid har potential att bli en ny behandling mot alkoholberoende.

Från fetmasprutor till bantningspiller

Hittills har injektionsläkemedel dominerat den här typen av läkemedel. Saxenda tas exempelvis som en spruta om dagen. Wegovy tas som en spruta i veckan.

Ett fetmaläkemedel som tas ett dagligt piller är förstås mycket enklare för både patienterna och sjukvården.

Ökar mättnadskänslan och minskar sug

Eli Lillys nya experimentella läkemedel, orforglipron, är en av de nya orala läkemedelskandidaterna mot fetma och diabetes typ 2. Bantningsmedlet tas en gång om dagen.

En fas II-studie av läkemedlet, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften NEJM i fredags, visar på lovande resultat.

I studien ingick 272 personer med fetma. Den genomsnittliga startvikten var nästan 109 kilo. Efter 36 veckor hade försökspersonerna som fick läkemedlet tappat mellan 9 och 15 procent av sin kroppsvikt. Störst viktminskning fick studiedeltagarna som fick den högsta dosen.

Det nya bantningspillret ger en viktminskning som är i nivå med injektionsbehandling med Wegovy, fast på kortare tid.

Kan ge mag- och tarmproblem

Biverkningarna var milda till måttliga. De förekom oftast i början av behandlingen, när doserna trappades upp.

Problem med mag- och tarmkanalen är vanliga biverkningar av den här typen av läkemedel. Mellan 10 och 17 procent av deltagarna hoppade av studien på grund av besvär från mage och tarm.

Enligt forskarna är biverknings- och säkerhetsprofilen i linje med de andra läkemedlen i samma klass.

Nu ska de följa viktutvecklingen under längre tid och hitta den optimala dosen.

Tar fram semaglutid i tablettform

Novo Nordisk har utvecklat det efterfrågade läkemedlet semaglutid mot typ 2-diabetes och fetma. Bolaget arbetar också med att ta fram semaglutid i tablettform.

I slutet på maj redovisade Novo Nordisk en fas 3-studie av oralt semaglutid mot övervikt och fetma.

68 veckors behandling gav en genomsnittlig viktminskning på 15 procent, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Placebogruppen tappade i genomsnitt 2,4 procent av kroppsvikten.

Tappade nästan en femtedel av kroppsvikten

Patienter som följde behandlingen och tog sitt bantningspiller varje dag gick ner ännu mer. De tappade 17,4 procent av sin kroppsvikt.

Patienterna som lottades till placebo tappade bara 1,8 procent av kroppsvikten. Studien publicerades i tidskriften The Lancet i fredags.

Även här var mag- och tarmbiverkningar vanliga. 80 procent av försökspersonerna som fick verksam substans fick besvär från mage- och tarm. I gruppen som fick placebo var andelen 46 procent.

Forskarna anser att biverkningarna är milda till måttliga.

Stopp för en läkemedelskandidat

Under måndagen gick även Pfizer ut med att de tänker fortsätta utveckla sin läkemedelskandidat danuglipron.

Det är ett av två orala läkemedel mot typ 2-diabetes och fetma bolaget hoppats på.

Däremot stoppar Pfizer studierna av den andra läkemedelskandidaten lotiglipron.

Orsaken är att lotiglipron visat sig kunna påverka levervärdena negativt. Det finns också förhöjd risk för interaktioner tillsammans med andra läkemedel.

Ger signifikant effekt på vikten

Pfizer satsar istället på danuglipron. Det är ett bantningspiller som tas två gånger om dagen.

Resultat från en fas II-studie, publicerad i slutet av maj i Jama Network Open, visar att läkemedlet minskar kroppsvikten signifikant. Det förbättrar också blodsockernivåerna hos personer med diabetes typ 2.

411 överviktiga och feta slumpades till fem olika doser av danuglipron eller till placebo. Efter 16 veckor hade de som fått de två högsta doserna tappat signifikant i vikt. De som stod på den högsta dosen tappade i genomsnitt 4,2 kilo.

Ingen leverpåverkan

1400 patienter med fetma och diabetes typ 2 ingår i Pfizers fortsatta studier av danuglipron.

Säkerhetsprofilen är densamma som för andra läkemedel i samma klass, enligt läkemedelsbolaget.

Läkemedelskandidaten har inte visat sig ge någon negativ påverkan på levervärdena.

Stora rubriker kring ny fetmaspruta

Det här betyder inte att fetmaläkemedel injektionsform är överspelade. Eli Lillys nya läkemedelskandidat retatrutide fick stora och upphetsade rubriker under måndagen och tisdagen.

Läkemedlet sätter en ny hög ribba för viktminskningsläkemedel”, skriver branschtidningen Endpoints. ”Största viktminskningen någon studie visat hittills”, rapporterar CNN. StatNews kallar retatrutide för ”Ozempic 3.0”

Igår publicerades resultaten från två nya fas II-studier av läkemedlet retatrutide i tidskrifterna NEJM, The New England Journal of Medicine, och i The Lancet.

Attackerar tre hungerhormoner

Sprutor med retatrutide tas en gång i veckan. Det nya med läkemedlet är att det attackerar tre olika hungerhormoner.

I NEJM publiceras en studie av 338 vuxna med fetma. Försökspersonerna slumpades till att endera få en av fem olika doser av retatrutide eller placebo.

Efter 48 veckor hade försökspersonerna som fått den högsta dosen i genomsnitt tappat nästan en fjärdedel av sin initiala kroppsvikt, 24,2 procent.

”En ovanligt stor effekt”

”Det är en ovanligt stor effekt” jämfört med andra viktminskningsmediciner, skriver forskarna. De jämför nivån på viktminskningen med den som fetmakirurgi kan ge.

– Det är slående att i genomsnitt deltagare med fetma som tar den högsta dosen av retatrutide förlorade nästan en fjärdedel av sin kroppsvikt, säger Ania Jastreboff, chef för Yale Obesity Research Center och huvudförfattare till studien, till Endpoint News.

Den andra studien av retatrutide, som publicerades i The Lancet i går, visar att läkemedlet också kan hjälpa personer med typ 2-diabetes. Läkemedlet har god effekt på blodsocker och vikt.
Comments


bottom of page