top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Kan även motverka stroke, hjärtinfarkt och inflammation

Viktminsknings mediciner så somOzempic har också visat sig minska stora biverkningar i kranskärlen, inklusive hjärtinfarkt och stroke, och erbjuder en mängd andra fördelar.


"Ozempic är en säker medicin med en mängd olika fördelar", konstaterar Fatima Cody Stanford, MD, en fetmamedicinsk läkare vid Massachusetts General Hospital, docent i medicin och pediatrik vid Harvard Medical School Unit och rådgivande styrelsemedlem vid Sweetch. ”Ungefär 80 % av patienterna med typ 2-diabetes har också samtidig fetma. Så dessa patienter får dubbla fördelar för behandlingen av sin diabetes och fetma."Ozempic är ett FDA-godkänt receptbelagt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna. Det hjälper till att förbättra blodsockret hos vuxna med typ 2-diabetes och har visat sig sänka hemoglobin A1C, ett mått på blodsocker över tid, enligt forskning som citeras på Ozempics webbplats. Det hjälper också vuxna med typ 2-diabetes och känd hjärtsjukdom att minska risken för kardiovaskulära händelser som stroke eller hjärtinfarkt.Comments


bottom of page