top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Hur många i världen har behandlats av GLP 1 ?

Det uppskattas att flera miljoner människor världen över har behandlats med GLP-1 agonister för övervikt och fetma. GLP-1 agonister, såsom semaglutid och liraglutid, har blivit populära på grund av deras effektivitet i att främja viktminskning hos både diabetiker och icke-diabetiker.


Enligt olika studier och rapporter har dessa läkemedel visat sig kunna leda till signifikant viktminskning och har använts i stor utsträckning i USA, Europa och andra delar av världen [oai_citation:1,Frontiers | GLP−1 receptor agonists for the treatment of obesity: Role as a promising approach]


(https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2023.1085799/full) [oai_citation:2,IJMS | Free Full-Text | Emerging Role of GLP-1 Agonists in Obesity: A Comprehensive Review of Randomised Controlled Trials](https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10449).


I USA och Europa har användningen av GLP-1 agonister ökat markant, särskilt efter godkännanden för viktminskningsindikationer. Detta har lett till att miljontals patienter har påbörjat behandlingar med dessa läkemedel för att hantera sin övervikt och fetma [oai_citation:3,Frontiers | GLP−1 receptor agonists for the treatment of obesity: Role as a promising approach](https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2023.1085799/full). Globalt sett fortsätter användningen att öka, med fler länder som godkänner dessa behandlingar och fler patienter som får tillgång till dem [oai_citation:4,IJMS | Free Full-Text | Emerging Role of GLP-1 Agonists in Obesity: A Comprehensive Review of Randomised Controlled Trials](https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10449).


Comentários


bottom of page