top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

»åh, vad skönt att jag slipper vara hungrig«,

Enligt Claude Marcus, barnläkare och professor vid Karolinska institutet, som under många år forskat om övervikt och fetma hos barn och unga, är de nya effektiva läkemedlen ett stort och efterlängtat trendbrott.

I takt med att andelen personer med övervikt och obesitas stadigt har stigit har också suget efter bra läkemedelsbehandling ökat. Genom åren har ett antal läkemedelskandidater dykt upp, men de har i slutänden inte visat sig vara så fantastiska som många hoppats på.

»Jag tycker att man ska ge läkemedel ganska generöst, på samma sätt som man behandlar högt blodtryck ganska generöst«, säger Claude Marcus. Foto: Ulf Sirborn

– Det här är en revolution, men liksom alla revolutioner måste den hanteras med förnuft. Det här är potenta läkemedel som ska användas vid sjukdomen fetma och inte för badstrandsbantning eller liknande, säger Claude Marcus, som varit prövare av semaglutid vid fetma i kliniska studier.

Helena Dreber håller med. Framför allt tror hon att fler kommer till insikt om att obesitas är en kronisk sjukdom där läkemedel är en del i behandlingsarsenalen, precis som vid andra stora folksjukdomar.

– Men läkemedelsbehandling måste alltid kombineras med levnadsvanebehandling, betonar hon.

Vilka som i slutänden får tillgång till de nya läkemedlen återstår att se. Det återstår också att se vem som ska betala.

Wegovy är sedan förra året godkänt för behandling hos vuxna med ett BMI på 30 eller mer, samt hos vuxna med ett BMI mellan 27 och 30 och till exempel diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter.
Comments


bottom of page