top of page

THE OBESITY SCHOOL

MENU

Medicinsk viktnedgång skall alla ha råd med

Costs and savings

When it comes to medical obesity treatment, fees are one part that many are concerned about. Believe it can transform your life and every penny invested gets a direct return.

Charges

Below you will find a list of our fees.
You can choose to pay in advance
(during a treatment) or in connection with a doctor's visit or sampling.

Hälsoundersökning

Kostnadsfritt

När du kontaktar oss genomför vi en kostnadsfri hälso-undersökning och går igenom din ansökan.
Vid beviljande av din ansökan kommer du att erhålla en remiss för provtagning. 

Provtagning

Självkostnad

För dig som har provresultat från tidigare vårdgivare gällande obesitas (max 12 mån), skicka dessa till oss. Därmed finns inga extra kostnader från vår sida. Läkaren kan beroende på din häsodeklaration behöva komplettera provtagningen.

Provtagning 600 SEK

Våra labb 

Efter hälsokontroll skickar vi remiss för provtagning till våra laboratorium, samarbetar med Synlab & Unilabs.
Din läkare får sedan provsvaren direkt via labportalen för analys inför läkarbesöket.

Behandlingsplan 800 SEK

Läkarbesök 

Under första läkarbesöket går vi igenom din hälsodeklaration samt provtagningssvar för att fastställa lämplig behandlingsplan och receptförskrivning. Visar det sig att du inte bör genomgå behandling, är detta kostnadsfritt.

Behandling 800 SEK/mån

Uppföljning med läkare

Under behandlingsperioden sker kontinuerliga uppföljninar som individanpassat beroende på din häsosituation. Vanligtvis kommer du som behandlas att behöva en vårdkontakt vart fjärde vecka.

Självkostnad från 1 000 SEK/mån

Mediciner

Kostnaden varierar beroende på typ av medicin.
Dessa kan ges som injektioner eller i tablettform.

Din läkare kommer informera dig om vad som gäller just dig. 
Uppföljning sker månadsvis.

Payment method

We offer several payment solutions. You can choose between card payment, Swish or KLARNA. Our payment solution is secure and you can choose to pay before or in connection with the doctor's visit.

If you want to pay with Swish: Scan the QR code and select the amount.

Obesitas, fetma och övervikt är inte en ekonomisk fråga
Obesitas, fetma och övervikt
bottom of page