top of page

Obesityschool

MENU

obesitas

Take control of your obesity 
with modern medicine

A digital healthcare provider

The obesity schoool has simplified your care contact

Visiting a doctor and getting the right care can be a journey that for many is complicated.
We make it easier and you can get the help you need faster and more personally.
bli smal idag

BMI

Are you obese?

If you have a BMI of between 18.5 and 25, you are considered normal weight. Having a low BMI, below 18.5 is also not good for health and is called underweight. Here you can calculate your BMI.
1177 obesitas

MEDICATION

New modern medicines

When you undergo treatment with us for obesity, we can offer specialist medical care as an alternative to surgery.
Our medical team focuses primarily on promoting healthy lifestyle habits, including diet and exercise, as well as managing factors such as stress and sleep.
For some patients, medication can supplement treatment, especially since hunger often increases after weight loss.
These drugs are designed to reduce hunger and increase satiety, making it easier for patients to follow a balanced diet.

Changing lifestyles requires time, commitment and small incremental adjustments.
Our team works with structured lifestyle changes and sets long-term goals to promote a healthy lifestyle that can be maintained over time.

02

Doctor's visit

Our doctors are specialists with a focus on cardiovascular diseases and have extensive experience in obesity treatment. The obesity check makes it easier for you to get in direct contact with a doctor who understands your needs.

Bli smarare

03

Sampling

We help and guide you through the entire process. Everything from health checks to doctor visits and treatment. You will receive a referral to a lab once you have undergone a health check. Everything is done digitally and you don't need to submit any test answers, we take care of it.

Questions and answers

Hur länge måste jag ta medicin mot obesitas?

Vi vet att fetma/obesitas är en kronisk sjukdom. Påbörjad behandling som avslutas innebär ofta att man återgår tillbaks till samma vikt som innan man började behandlingen. Våra kroppar börjar återigen sträva efter sin högsta vikt. Det är inte farligt att sluta ta medicinen och sedan börja om igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. Kanske har vissa av oss förändrat sin livsstil, lagt till mer motion eller förändrat sin kost. Vilket resulterar i att man når en energibalans när man når en normalvikt.

Vilka är biverkningarna?

 

Eftersom vi använder kroppens egna hormon, som endast modifierats för att inte brytas ner så snabbt, är biverkningarna få och milda. I de större studier som genomförts, är det relativt lika antal biverkningar mellan placebo och semaglutid. Biverkningarna är vanligast i början av behandlingen, vilket är anledningen till att vi gradvis ökar dosen. Vi kan uppleva illamående, gaser och diarré, lite magkatarr eller förstoppning men med stöd från en dietist brukar vi kunna undvika de flesta av dessa symtom.

Vilka kan få behandling hos oss på Obesitaskollen?

 

Alla mellan 18-75 år med ett BMI mer än 27 har möjlighet att få behandling. Besvara våra hälsofrågor för att se om du är lämplig för behandling hos oss. Vi tillhandahåller aldrig läkemedelsbehandling för gravida, ammande eller de som planerar att bli gravida inom 2 månader. De vanligaste läkemedlen förskrivs inte heller för vissa sjukdomar, såsom till exempel typ 1 diabetes m.fl.

Vilka kan få läkemedel mot övervikt hos oss på Obesitaskollen?

 

I nuläget finns det fyra läkemedel som är godkända för behandling av övervikt hos vuxna i Sverige/EU.
Dessa läkemedel rekommenderas vid fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) eller övervikt (BMI ≥ 27 kg/m2) om det föreligger komplikationer eller riskfaktorer. Riskfaktorer inkluderar högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapnésyndrom.

Kan jag få behandling om jag tidigare varit överviktig men nu har en normalvikt enligt BMI?

 

Läkemedel kan användas för att upprätthålla en viktnedgång, såsom för de som tidigare har lidit av svår fetma och lyckats gå ner i vikt, antingen genom egna ansträngningar med diet eller genom fetmaoperation. Dessa läkemedel kan också vara ett alternativ för dem som använt andra metoder och uppnått en signifikant viktnedgång.

folkhälsomyndigheten obesitas
Ta tag i din övervikt
Karolinska obesitas
Övervikt och medicinsk viktnedgång
bottom of page