top of page

OBESITASKOLLEN

MENU

Medicinsk viktnedgång skall alla ha råd med

Kostnader

När det gäller privat medicinsk behandling av obesitas, ingår denna inte i den subventionerade vården och omfattas inte av det nationella högkostnadsskyddet. Patienterna upplever dock att kostnaden är marginell, då levnadskostnaderna generellt sett minskar som ett resultat av behandlingen.

Avgifter & Betalmetoder

Nedan hittar du en förteckning över våra avgifter och betalningsmetoder.
Du kan välja att betala i förskott eller i samband med läkarbesök eller provtagning.
Samtliga avgifter är inklusive moms och följer lagen om 14 dagars ångerrätt *distansavtal.

Hälsoundersökning

Kostnadsfritt

När du kontaktar oss genomför vi en kostnadsfri hälso-undersökning och går igenom din ansökan.
Vid beviljande av din ansökan kommer du att erhålla en remiss för provtagning. 

Provtagning

Självkostnad

För dig som har provresultat från tidigare vårdgivare gällande obesitas (max 12 mån), skicka dessa till oss. Därmed finns inga extra kostnader från vår sida. Läkaren kan beroende på din häsodeklaration behöva komplettera provtagningen.

Provtagning 600 SEK

Våra labb 

Efter hälsokontroll skickar vi remiss för provtagning till våra laboratorium, samarbetar med Synlab & Unilabs.
Din läkare får sedan provsvaren direkt via labportalen för analys inför läkarbesöket.

Behandlingsplan 800 SEK

Läkarbesök 

Under första läkarbesöket går vi igenom din hälsodeklaration samt provtagningssvar för att fastställa lämplig behandlingsplan och receptförskrivning. Visar det sig att du inte bör genomgå behandling, är detta kostnadsfritt.

Behandling 800 SEK/mån

Uppföljning med läkare

Under behandlingsperioden sker kontinuerliga uppföljninar som individanpassat beroende på din häsosituation. Vanligtvis kommer du som behandlas att behöva en vårdkontakt vart fjärde vecka.

Självkostnad från 1 000 SEK/mån

Mediciner

Kostnaden varierar beroende på typ av medicin.
Dessa kan ges som injektioner eller i tablettform.

Din läkare kommer informera dig om vad som gäller just dig. 
Uppföljning sker månadsvis.

Betalningsmetoder

Kortbetalning, Swish eller Klarna – vår integrerade lösning accepterar alla betalningsalternativ på ett säkert sätt. Välj att betala före eller i samband med läkarbesök.

Obesitas, fetma och övervikt är inte en ekonomisk fråga
Obesitas, fetma och övervikt
bottom of page